Udostępnienie do wglądu mpzp

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
udzielanie informacji– Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 2 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Godziny przyjmowania klientów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 7.30 do 16.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
Opłaty:
Wgląd do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest bezpłatny.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Wniosek do wyłożonego mpzp do publicznego wglądu  

wniosek do wyłożonego mpzp do publ. wglądu.pdf (135kB) pdf     wniosek do wyłożonego mpzp do publ. wglądu.docx (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 14:52:32)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (23 grudnia 2022, 10:26:49)
Zmieniono: dodanie wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5911