Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 roku

D1 - dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane [...]

Uchwała nr 260/XXXVIII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2021 r. w sprawie kreślenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele [...]

Informacja na temat nowych zasad segregacji odpadów i nowej stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 r. - przeniesiona ze strony głównej

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że od 1 stycznia 2020 roku istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych.Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda nr 123/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, zbadana w ramach nadzoru przez Kolegium Regionalnej Izby [...]

Wykaz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 112/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwala.112.XIII.19.2019-12-30.pdf (101kB) głosowanie [...]

metryczka