Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda za rok 2016 analiza.pdf (67kB) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017 na terenie Gminy Nowa Ruda analiza.pdf [...]

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 roku

D1 - dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane [...]

Informacja na temat nowych zasad segregacji odpadów i nowej stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 r. - przeniesiona ze strony głównej

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że od 1 stycznia 2020 roku istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych.Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda nr 123/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, zbadana w ramach nadzoru przez Kolegium Regionalnej Izby [...]

Wykaz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 112/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwala.112.XIII.19.2019-12-30.pdf (101kB) głosowanie [...]

metryczka