Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWA RUDAWójt Gminy Nowa Ruda informuje, iż od dnia 1 lutego 2020 r. właściciele wszystkich [...]

Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda za rok 2016 analiza.pdf (67kB) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017 na terenie Gminy Nowa Ruda analiza.pdf [...]

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 roku

D1 - dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane [...]

Wykaz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 112/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwala.112.XIII.19.2019-12-30.pdf (101kB) głosowanie [...]

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIZ TERENU GMINY NOWA RUDA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ [...]

Informacja o podmiocie świadczącym usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odp. komunalnych z terenu Gminy Nowa Ruda

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALENE Z TERENU GMINY NOWA RUDA OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIWójt Gminy Nowa Ruda na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w [...]

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

INFROMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH    Wójt Gminy Nowa Ruda na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. [...]

Informacja o punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCHWójt Gminy Nowa Ruda na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [...]

metryczka