Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych

Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola publicznego od 1 marca 2024 roku

Zarządzenie nr 62/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 marca [...]

Podstawowa kwota dotacji dla uczniów przedszkoli w roku 2024

Zarządzenie nr 14/2024Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 15 stycznia 2024w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 stycznia 2024 [...]

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach w roku 2024

Zarządzenie nr 13/2024Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 15 stycznia 2024w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczający do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w okresie od 1 stycznia 202 4 roku zarządzenie nr [...]

Zarządzenie nr 598/23

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 listopada 2023 r. Zarzadzenie nr 598_23.pdf [...]

Aktualizacja statystycznej liczby uczniów

Zarządzenie nr 597/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023 r. w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda zarządzenie 597_23.pdf [...]

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2023 roku

Zarządzenie nr 195/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2023 r. sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 ma ja 2023 r [...]

Zarządzenie nr 138/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 marca 2023r. Zarzadzenie nr 138_2023.pdf [...]

Zarządzenie nr 67/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2023

w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczający do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda Zarzadzenie nr 67_23.pdf (140kB) Zarzadzenie nr 67_23.docx (16kB) zał do zarz nr [...]

Zarządzenie nr 68/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2023

w sprawie sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda Zarzadzenie nr 68_23.pdf (143kB) Zarzadzenie nr 68_23.odt [...]

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 września 2022 roku

Zarządzenie nr 435/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 września 2022 [...]

Korekta podstawowej kwoty dotacji od 1 lipca 2022 roku

Zarządzenie nr 429/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 286/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do [...]

Podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolu po jej drugiej aktualizacji od 1 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 286/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 lipca 2022 [...]

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA UCZNIA W PRZEDSZKOLU W 2022 ROKU

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji w 2022 r. - od 1 kwietnia 2022r. Zarządzenie nr 141/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli [...]

STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW W PRZEDSZKOLU W 2022 ROKU

Zarządzenie nr 8/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczający do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w okresie od 1 stycznia 2022 roku zarzadzenie nr [...]

UCHWAŁA NR 216/XXX/21 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia [...]

Podstawowa kwota dotacji od 1 kwietnia 2021r. - aktualizacja

Zarządzenie nr 107/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 kwietnia 2021 [...]

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli w 2021 roku

Zarządzenie nr 6/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczający do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w okresie od 1 stycznia 2021 [...]

Podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolu w 2021 roku

Zarządzenie nr 7/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 stycznia 2021 [...]

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI OD 1 LISTOPADA 2020 r.Zarządzenie nr 506/20 Wójta Gminy Nowa Ruda  z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia [...]

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach w 2020 roku

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 7 stycznia 2020w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w okresie od 1 stycznia 2020 roku zarzadzenie nr 3_20.pdf (462k [...]

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola w 2020 roku

Zarządzenie nr 3/20Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 7 stycznia 2020w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 stycznia 2020 r. zarzadzenie [...]

Zarządzenie Nr 509/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 18 października 2019w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 listopada 2019 r. Zarzadzenie Nr [...]

Zarządzenie Nr 508/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 18 października 2019w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda Zarzadzenie Nr 508_2019.pdf (253kB) Zal do Zarz Nr [...]

Zarządzenie nr 703/18

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 29 października 2018w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 listopada 2018 r. zarzadzenie nr [...]

Zarządzenie nr 696/18

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 25 października 2018w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda zarzadzenie nr 696_18.pdf (593kB) [...]

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz jej aktualizacje w 2017 roku

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 252 uczniów. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych wg SIO na [...]

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz jej aktualizacje w 2017 r.

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 684,19 zł miesięcznie. Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których [...]

UCHWAŁA

Uchwała nr 207/XXV/16 Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania [...]

metryczka