Wydawanie wyrysów i wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
przyjmowanie wniosków i podań :
-  Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Nieodległości 2,
-  Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
wydawanie dokumentów – Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 2 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy ma prawo wglądu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wypisy, wyrysu ze studium.
Godziny przyjmowania klientów:
przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 7.30 do 16.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
godziny otwarcia kasy:
- codziennie w godzinach 8.00-13.00
Uwagi:
Nie wydaje się wypisów i wyrysów, które straciły ważność,
Sposób naliczania opłaty skarbowej:
od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
do 5 stron         30 zł,
powyżej 5 stron    50 zł.
od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4    20 zł,
nie więcej niż    200 zł.
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Wpłata należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu.  
o wypis i wyrys -  minimum 50 zł,
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną gminie można uiszczać:
bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie;  numer rachunku: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001,
w Kasie Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest w ciągu 14 dni.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1945).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w Referacie Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego  ul. Niepodległości 2 pok. nr 1.
Lista załączników do wniosku:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Wniosek do pobrania  - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium.pdf (89kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (18 grudnia 2018)
Opublikował: Aneta Witkowska (18 grudnia 2018, 15:12:25)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (8 października 2020, 10:20:09)
Zmieniono: dodanie aktualnego wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3593