Wydanie dowodu osobistego

Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów

Z powodu wprowadzenia nowych przepisów, które uniemożliwiają składanie wniosków o dowód osobisty online (pozostanie to możliwe jedynie dla osób poniżej 12 roku życia), serwisy PhotoAiD.com i Passport-Photo.Online oferują korzystanie z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego w ramach akcji “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”.
Akcja rozpocznie się 2 lipca 2021 roku. Została ona objęta Patronatem przez Centrum Rządowe GovTech - komórkę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ze względu na ogólnokrajowe zaległości spowodowane pandemią w zakresie wydawania dowodów osobistych odniesienie sukcesu jest niezmiernie istotne.
Generator zdjęć do dowodu osobistego to aplikacja, która działa jak internetowa fotobudka. Dzięki technologii sztucznej inteligencji, to fotograficzne narzędzie analizuje wgrane zdjęcie twarzy, tworząc zdjęcie biometryczne spełniające wymagania dotyczące zdjęć do dowodu osobistego. Każda fotografia przesłana do serwisów zostanie poprawnie wykadrowana i wyostrzona a jej tło ujednolicone i w poprawnym kolorze.

Kreator dostępny jest na stronach:

https://passport-photo.online/pl/bezplatny-kreator-zdjec-do-dowodu

https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-dowodu
Wymagane dokumenty
- jedna kolorowa fotografia  o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
- dokument stwierdzający tożsamość
wniosek o wydanie dowodu osobistego.PDF (593kB) pdf


Uwagi
- składanie wniosku i odbiór dokumentu dokonuje się osobiście.

-w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

- upływu terminu ważności dowodu osobistego,

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

- niezwłocznie – w pozostałych przypadkach

 
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 4
Biuro Obsługi Mieszkańców
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Główny specjalista ds. wojskowych i dowodów osobistych - Elżbieta Tyszka
Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Anna Juszczak
(74) 872 0919

Termin załatwienia sprawy
Okres do 1 miesiąca od złożenia dokumentów

Opłaty
brak opłat.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r.o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2020 poz. 332 z późn. zm.)

klauzula informacyjna - dowody osobiste.docx (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Juszczak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 10:15:49)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (15 listopada 2021, 15:20:08)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20009