Zamówienia, których wartość przekracza 130 tys. zł (od 2021 r.)

Zamówienia, których wartość przekracza 130 tys. zł (od 2021 r.)

Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Link do strony postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/432528 [...]

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda”

Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda Ogłoszenie Odśnieżanie dróg gminnych.pdf (239kB) SWZ odśnieżanie 19.02.2021.pdf (600kB) Z_1 Formularz ofertowy Odśnieżanie [...]

metryczka