petycje

petycje

Petycje złożone w roku 2024

Petycje złożone w miesiącu lutym [...]

Petycje złożone w roku 2023

Petycje złożone w miesiącu lutymZawiadomienie o rozpatrzeniu petycji złożonej w sprawie sprzeciwu wniesionego w związku z przedsięwzięciem pn."Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Świerki o łącznej  mocy [...]

Petycje złożone w roku 2022

Petycje złożone w dniu 13.06 2022 r.Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycjiPetycja złożona w dniu 18 listopada 2022 r. [...]

Petycje złożone w roku 2021

Petycja złożona w dniu 19.02.2021 r. [...]

Zbiorcze informacje o petycjach

Uzupełnienie zbiorczej informacji o petycjach, które wpłynęły do Urzędu Gminy Nowa Ruda w 2020 rokuZbiorcza informacja o petycjach, które wpłynęły do Urzędu Gminy Nowa Ruda w 2020 r. [...]

Petycje złożone w roku 2020

Informacja w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Petycja złożona w dniu 14.12.2020 r.Petycja złożona przez Szulc-Effekt w dniu 3 sierpnia 2020 r. Petycja złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G w dniu 21 [...]

metryczka