Konkursy na realizację zadań publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE:

przeciwdziałania patologiom społecznym.Nazwa zadania - ,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Bożków" [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE :

przeciwdziałania patologiom społecznym.Nazwa zadania - ,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów" [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE : przeciwdziałania patologiom społecznym

„Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Czerwieńczyce” [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE

: podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w roku 2023 [...]

metryczka