Konkursy na realizację zadań publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY NOWA RUDA w roku 2022

OGŁOSZENIE O WYNIKÓW KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE : ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w 2022 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA [...]

metryczka