Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Rachunkowości Budżetowej i Dochodów w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Rachunkowości Budżetowej i Dochodów [...]

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

ZARZĄDZENIE NR 389/22 WÓJTA GMINY NOWA RUDA Z DNIA 30 SIERPNIA 2022 ROKU ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REFERACIE [...]

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Główny Specjalista ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne w ogłoszonym naborze na stanowisko : główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego [...]

metryczka