Raporty o stanie Gminy Nowa Ruda

Raporty o stanie Gminy Nowa Ruda

Raport o stanie gminy za 2023 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku - do dnia 31 maja - przedstawiaradzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów [...]

Raport o stanie Gminy Nowa Ruda za rok 2020

raport o stanie Gminy Nowa Ruda za 2020 rok.pdf (8192kB)Powyższy raport o stanie gminy za rok 2020 zawiera oczywistą omyłkę pisarską. Poniżej poprawiony dokument wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Ruda. [...]

metryczka