Raporty o stanie Gminy Nowa Ruda

Raporty o stanie Gminy Nowa Ruda

Raport o stanie Gminy Nowa Ruda za rok 2020

raport o stanie Gminy Nowa Ruda za 2020 rok.pdf (8192kB)Powyższy raport o stanie gminy za rok 2020 zawiera oczywistą omyłkę pisarską. Poniżej poprawiony dokument wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Ruda. [...]

metryczka