Informacje o pracy między sesjami

Informacje o pracy między sesjami

Sprawozdanie Wójta

 z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 28 lutego 2018 roku w okresie od 21 grudnia 2017 roku do 20 lutego 2018 roku [...]

metryczka