Zgłaszanie nieprawidłowości

Procedura przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach

Celem procedury jest umożliwienie zgłoszenia – również w sposób anonimowy - nieprawidłowości, naruszających lub mogących naruszać w Urzędzie Gminy Nowa Ruda powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; dotyczy to również działań/zaniedbań, które stanowią lub mogą stanowić działanie nielegalne lub naruszające standardy etyczne przyjęte w Urzędzie Gminy. Procedura nie ma zastosowania do działań o charakterze mobbingu, do których stosuje się odrębne przepisy wewnętrzne.

Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia (co polega przede wszystkim na wstępnej ocenie, czy osoba zgłaszająca nie działa w złej wierze) osobie zgłaszającej nadawany jest status sygnalisty i rozpoczyna się postępowanie wyjaśniające. Sygnaliście przysługuje ochrona wynikająca z przepisów prawa, polegająca m.in. na zakazie dyskryminacji, szykanowania, nieujawnianiu danych w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem i nieujawnianiu danych na wniosek stron lub uczestników postępowania.

procedura.pdf (225kB) pdf    procedura.doc (143kB) word

Wymagane dokumenty:

Nieprawidłowość można opisać samodzielnie, wysyłając maila poprzez dedykowaną skrzynkę mailową (sygnalista@gmina.nowaruda.pl); opisując sprawę podczas rozmowy z Sekretarzem Gminy lub skorzystać z załączonego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.pdf (103kB) pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.odt (10kB) plik

Zgłoszenie o nieprawidłowości powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:

1.1. datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,

1.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,

1.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,

1.4. wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,

1.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

Opłaty skarbowe:

Przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega ww opłatom.


Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie zgłoszenia o nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia o nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie (Sekretarz Gminy) ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia o nieprawidłowości mogą być przekazywane za pomocą:

1.1. dedykowanej skrzynki mailowej: sygnalista@gmina.nowaruda.pl,

1.2. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie BIP Urzędu Gminy i przekazanie go drogą pocztową na adres Urzędu lub złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca,

1.3. osobiście u Sekretarza Gminy.

Informacji w sprawach udziela:

Maria Wojcińska - Sekretarz Gminy

maria.wojcinska@gmina.nowaruda.pl

ul. Niepodległości 2

Pokój nr 15

tel. 74 872 0902

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Tryb odwoławczy:

Postępowanie w sprawie zgłoszonej nieprawidłowości jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

metryczka


Wytworzył: Maria Wojcińska (31 stycznia 2022)
Opublikował: Aneta Witkowska (31 stycznia 2022, 13:42:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2837