Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Zarządzenie nr 86/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 8 marca 2023

w sprawie w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Koordynatora ds. dostępności zarzadzenie 86_23.pdf (108kB) zarzadzenie 86_23.odt (7kB) [...]

Ustanowienie koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Nowa Ruda pełni Sylwia Maciejczyk - Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzanie Kryzysowego. [...]

metryczka