oświadczenia pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych

oświadczenia pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2024

Anna Zawiślak - Zastępca Wójta [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2023

Anna Zawiślak - Zastępca Wójta [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022

Krzysztof Niebora - kierownik Referatu Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa   [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021

Paweł Szafran - kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2020

Sylwia Maciejczyk - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich o Obrony Cywilnej Artur Chorzępa - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Jugowie Beata Październiak - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Bożkowie Danuta Radzik - Dyl - [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019

Ryszard Czerewaty - Zastępca Wójta - oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie pracyMaria Wojcińska - Sekretarz Gminy Nowa Ruda - oświadczenie na rozpoczęcie pracy [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018

Paweł Szafran - Kierownik Referatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego - pierwsze oświadczenieKamila Domagalska - Dyrektora Żłobka Publicznego "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich- pierwsze oświadczenia majątkowe [...]

metryczka