Pracownicy Urzędu

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

(74) 872 0900
pok. nr 11

Zastępca Wójta
Anna Zawiślak
(74) 872 0910
pok. nr 13

Sekretarz Gminy
Maria Wojcińska
 pok. nr 17

 
  
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (OSOZK)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2


Kierownik  Referatu
Agnieszka Polak
(74) 872 0908
pok. nr 18

Gł.specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych
Barbara Zaborowska
(74) 872 0912
pok. nr 17
 
Główny specjalista ds. rady gminy
Iwona Stańczyk
(74) 872 0905
pok. nr 16  

Inspektor ds. rady gminy
Kornelia Garbowska
(74) 872 0905
pok. nr 16

podinspektor ds. obronnych i administracyjno-organizacyjnych
Elżbieta Koszyńska
(74) 872 0905
pok. nr 16


Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4


Główny specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych, archiwista zakładowy
Aneta Witkowska
(74) 872 0906
pok. nr 3

Główny specjalista ds. informatycznych
Piotr Brzóska
pok. nr 2

Główny specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego
Mateusz Hryckiewicz
(74) 872 0924
pok. nr 3
 
Główny specjalista ds. wojskowych
i dowodów osobistych
Elżbieta Tyszka
(74) 872 0919
pok. nr 1

Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Anna Juszczak
(74) 872 0919
pok. nr 1
 
Informatyk
Paweł Urbanowicz
pok. nr 2


Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa (AMB)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Kierownik Referatu
Dawid Fecko
(74) 872 0945
pok. nr 2


Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
Kamila Złotnik
(74) 872 0926
pok. nr 2

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej
Agnieszka Tomczuk
(74) 872 0917
pok. nr 2


Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (GNG)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Kierownik Referatu
Renata Krazińska
(74) 872 0918
pok. nr 19

Zastępca Kierownika Referatu
Dorota Król
(74) 872 0916
pok. nr 19

Główny specjalista ds. gospodarowania  mieniem komunalnym
Dagmara Karczyńska
(74) 872 0914
pok. nr 19

Główny specjalista ds. gospodarowania mieniem  komunalnym
Natalia Pawłowska
(74) 872 0903
pok. nr 19

Główny specjalista ds. gospodarowania mieniem komunalnym
Sylwia Maciejczyk  
(74) 872 0915
pok. nr 19


Referat Oświaty i Spraw Społecznych (OSS)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4

Kierownik Referatu
Izabela Słowek - Chorób
(74) 872 0911
pok. nr 5

Zastępca Kierownika
Danuta Radzik-Dyl
(74) 872 0923
pok. nr  5

Główny specjalista ds. społecznych
Marta Kołodziej
(74) 872 0933
pok. nr  5

Główny specjalista ds. oświaty
Katarzyna Rogóż
(74) 872 0933
pok. nr 5

     

Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4

Skarbnik Gminy
Urszula Brzóska

(74) 872 0932
pok. nr 14

Zastępca Skarbnika Gminy
Kierownik Referatu
Gabriela Koleśnik
(74) 872 0934
pok. nr 13

Główny księgowy, Zastępca Kierownika Referatu
Stanisława Bachleda  - Kuzak
(74) 872 0943
pok. nr 13

Główny specjalista ds. płac
Agnieszka Burek
(74) 872 0938
pok. nr 12

Główny specjalista ds. księgowości oświatowej
Jolanta Gracz
(74) 872 0939
pok. nr 11

Inspektor ds. księgowości podatkowej
Krystyna Połetek
(74) 872 0937 
pok. nr 4


Inspektor ds. płac
Lilianna Lorenc
(74) 872 0942
pok. nr 12

Główny specjalista ds. podatków i opłat
Barbara Michalak
(74) 872 0922
pok. nr 4

Główny specjalista ds. wymiaru podatków
Małgorzata Wojtkowiak
(74) 872 0921
pok. nr 4


Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej
Marzena Borkowska
(74) 872 0930
pok.nr 9
    
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Anna Glanc   
(74) 872 0935
pok. nr 9

Główny specjalista ds. dochodów budżetu
Jadwiga Burczyk- Drożdżowska
(74) 872 0913
pok. nr 15

Inspektor ds. dochodów budżetu
Agnieszka Szadkowska
(74) 872 0931
pok. nr 9

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Anna Bielecka
(74) 872 0942
pok. nr 12


Podinspektor ds.księgowości budżetowej
Marta Jaskółka
(74) 872 0949
pok. nr 15

Podinspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej
Elżbieta Łabędzka
(74) 872 0920
pok. nr 1

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Joanna Musyt
(74) 872 0921
pok. nr 4

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Patrycja Abucewicz
(74) 872 0944
pok. nr 15

Księgowa
Urszula Niewiadomy
(74) 872 0936
pok. nr 15Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego (RPZP)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2

Kierownik Referatu
Dawid Gruda
(74) 872 0907
pok. nr 9

Gł.spec.ds.planowania i zagospodarowania przestrzennego
Krzysztof Niebora
(74) 872 0928
pokój nr 1

Główny specjalista ds. promocji, turystyki i kontaktów z mediami
Barbara Adamska
(74) 872 09 47
pokój nr 17

Inspektor ds. funduszy europejskich
Sylwia Gaza
(74)872 09 07
pokój nr 9

Inspektor ds. funduszy europejskich
Magdalena Tylak
(74) 872 09 27
pokój nr 10

Podinspektor ds. funduszy europejskich
Weronika Gawrońska
(74) 872 09 25
pokój nr 10

Referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Barbara Łopatka
(74) 872 0948
pok. nr 1

Referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Dominika Sroka
pok. nr 10

Główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Kamila Szydełko
(74) 872 09 48
pokój nr 1

    
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (ITOŚ)
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 4

Kierownik Referatu
Tomasz Zieliński
(74) 872 0940
pok. nr 8

Zastępca Kierownika Referatu
Paweł Mazurkiewicz
(74) 872 0904
pok. nr 7

Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej
Paweł Rogóż      
(74) 872 0941          
pok. nr 6

Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej
Radosław Gorczycki
(74) 872 0941
pok. nr 6

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Karolina Chorągwicka
(74) 872 0929
pok. nr 7

Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Małgorzata Chodakowska
(74) 872 0946
pok. nr 6
metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (13 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (13 lipca 2016, 14:30:29)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (5 września 2023, 12:09:15)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 47338