WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

INFORMACJA O BEZPŁATNYM GMINNYM PRZEWOZIE WYBORCÓW W GMINIE NOWA RUDA - w wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. - II tura

Wójt Gminy Nowa Ruda zgodnie z art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w wyborach organów [...]

II tura wyborów w Gminie Nowa Ruda - kalendarz wyborczy

Poniżej kalendarz wyborczy z obowiązującymi terminami:1. do dnia 11 kwietnia 2024 r.    – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania [...]

INFORMACJA O BEZPŁATNYM GMINNYM PRZEWOZIE WYBORCÓW W GMINIE NOWA RUDA - wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda zgodnie z art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w wyborach do rad gmin, [...]

Zarządzenie nr 112/24 z dnia 20 marca 2024 roku - powołanie operatorów informatycznej obsługi OKW

Zarządzenie nr 112/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowa Ruda, odpowiedzialnych za obsługę informatyczną w wyborach do rad [...]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 13 marca 20224 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Powiatu Kłodzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku [...]

BEZPŁATNY DOWÓZ WYBORCÓW

Bezpłatny dowóz wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 1 marca 2024 roku

zgodnie z POSTANOWIENIEM Nr 254/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Nowa Ruda do stanu faktycznego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 marca 2024 roku - okręgi wyborcze

zgodnie z POSTANOWIENIEM Nr 255/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Nowa Ruda do stanu faktycznego [...]

POSTANOWIENIE NR 232/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 27 lutego 2024 r. - zwołanie pierwszego posiedzenia GKW

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudziew wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

POSTANOWIENIE Nr 181/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowa Ruda w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - informacje ogólne

Wszelkie informacje dotyczące zasad zgłaszania, zadań członków komisji itp. znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (link poniżej)Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych [...]

Ważne informacje dla wyborców

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, [...]

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego z dnia 8 lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 stycznia 2024 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2024 roku - AKTUALIZACJA [...]

metryczka