Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2023 r.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2023 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 9 października 2023 roku

o skreśleniu nazwiska kandydatki na senatora oraz o nowym, prawidłowym brzemieniu karty do głosowania w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15n października 2023 rokuZa nieważny uznaje [...]

INFORMACJA O BEZPŁATNYM GMINNYM PRZEWOZIE WYBORCÓW W GMINIE NOWA RUDA

Wójt Gminy Nowa Ruda zgodnie z art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego (Dz. U z 2022, poz. 1277 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w wyborach do [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 5 października 2023 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

POSTANOWIENIE NR 143/2023 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 [...]

Zarządzenie nr 483/23

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu [...]

POSTANOWIENIE NR 142/2023 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 459/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 września 2023

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowa Ruda, odpowiedzialnych za obsługę informatyczną w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Bezpłatny dowóz wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym

BEZPŁATNY DOWÓZ WYBORCÓW Urząd Gminy Nowa Ruda informuje, że w terminie do 2 października 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 września 2023 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Szczegóły w poniższym [...]

Zasady zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, [...]

Zarządzenie nr 383/23

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

metryczka