Przyznanie mieszkania komunalnego

Wymagane dokumenty
1.  wniosek o przydział lokalu.pdf (131kB) pdf
     wniosek o przydział lokalu.docx (33kB) word

Referat odpowiedzialny – Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa
Główny specjalista  ds. gospodarowania mieniem komunalnym - Dawid Fecko
(74) 872 0917Podstawa prawna.
1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1234 ze zm.)
2. Uchwała nr 224/XXXII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24.03.2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda.


Wnioski złożone do dnia 30 września każdego roku są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowa Ruda w celu zakwalifikowania ich począwszy od następnego roku. Przed sporządzeniem projektu listy Wójt Gminy zasięga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Projekty list osób przewidzianych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego podawane są do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Rady Gminy oraz Urzędzie Gminy w czasie którego każdy może składać uwagi i zastrzeżenia.
 Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej rozpatruje wniesione uwagi i zastrzeżenia do sporządzonego projektu list. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń Wójt Gminy ustala i podaje do publicznej wiadomości, nie później niż do 31 grudnia każdego roku ostateczne listy osób przewidzianych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego. Umowy z lokatorami zawiera Zarządca. Umowa ma charakter cywilnoprawny.


metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 08:28:08)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (12 kwietnia 2021, 12:28:44)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10539