ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą - Dostawa ubrań specjalistycznych – strażackich

w ramach projektu „Strażacy na pograniczu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis [...]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: „Wykonanie projektu przebudowy dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda”

1. Przebudowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz 119 długość ok 150 m2. Przebudowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz 192, 26/2 i 26/12 długość ok 450 m3. Przebudowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz 796, 788 długość ok 500 m [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2

Opracowanie   dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowej  remontu dachu wraz z termomodernizacją, przebudową wentylacji, budową oświetlenia zewnętrznego elewacji oraz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa sprzętu kuchennego do Sali Wiejskiej w Bożkowie w ramach projektu „Lubimy się”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. [...]

metryczka