ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zamówienia pn.: ..Czyszczenie oraz sprawdzanie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach stanowiących własność Gminy Nowa Ruda [...]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: tankowanie paliw.

Tankowanie paliw z dystrybutora: etyliny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego ON do samochodów specjalnych pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w roku kalendarzowym [...]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: tankowanie paliw

Tankowanie paliw z dystrybutora: etyliny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dosamochodów specjalnych pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w roku kalendarzowym [...]

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą - Dostawa ubrań specjalistycznych – strażackich

w ramach projektu „Strażacy na pograniczu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu [...]

metryczka