Zamówienia o wartości nie przekraczającej 15.000,00 zł netto

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 15.000,00 zł netto

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa upominków i gadżetów promocyjnych w ramach projektu „Seniorzy z pogranicza”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. [...]

Zaproszenie do składania ofert - kosztorysowanie prac remontowych

Opracowanie   dokumentacji  kosztorysowej na przeprowadzenie remontu klasy nr 2 w budynku ,,A” Zespołu Szkół nr 1 w Jugowie ul. Główna 85  - z przeznaczeniem na pracownię do [...]

metryczka