Obowiązujące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 roku

D1 - dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
DEKLARACJA D1.pdf (260kB) pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D2 - dla nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność publiczna, handlowa, usługowa itp.)
DEKLARACJA D2.pdf (229kB) pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D3 - dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym ( wspólnoty mieszkaniowe)
DEKLARACJA D3.pdf (231kB) pdf


Załącznik ,,O"do deklaracji D3 - dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (wspólnoty mieszkaniowe)
ZAŁĄCZNIK 0.pdf (134kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marzena Borkowska (14 października 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (14 października 2020, 09:57:30)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (31 grudnia 2021, 11:25:09)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2626