Sprawozdania finansowe Gminy Nowa Ruda

Sprawozdania finansowe Gminy Nowa Ruda

Zarządzenie nr 188/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 kwietnia 2023

w sprawie przekazania Radzie Gminy Nowa Ruda sprawozdania finansowego Gminy Nowa Ruda za rok 2022 Zarzadzenie nr 188_23.pdf (531kB) Zarzadzenie nr 188_23.doc (33kB) rachunek zysków i strat za 2022 [...]

Sprawozdanie finansowe Gminy Nowa Ruda za rok 2020

Zarządzenie nr 124/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Nowa Ruda sprawozdania finansowego Gminy Nowa Ruda za rok 2020 zarzadzenie nr 124_21.pdf (524kB) zarzadzenie nr [...]

metryczka