Użyczenia - Mienie Komunalne

Użyczenia - Mienie Komunalne

Zarządzenie nr 273/22

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia zarzadzenie nr 273_22.pdf [...]

Zarządzenia nr 163/22

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda Zarzadzenie nr 163_22.pdf (30kB) Zarzadzenie nr 163_22.docx (11kB) [...]

Zarządzenie nr 169/22

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia zarzadzenie nr 169_22.pdf [...]

Zarządzenie nr 105/22

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda Zarzadzenie nr 105_22.pdf (31kB) Zarzadzenie nr 105_22.docx (12kB) [...]

Zarządzenie nr 44/22

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda zarzadzenie nr 44_22.pdf (31kB) [...]

Zarządzenie nr 66/21.

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia zarzadzenie nr 66_21.pdf [...]

Zarządzenie nr 47/21.

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia zarzadzenie nr 47_21.pdf [...]

Zarządzenie nr 10/21.

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia zarzadzenie nr 10_21.pdf [...]

Zarządzenie nr 547/20

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie sprzedaży w drodze I rokowań nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda. ZARZADZENIE NR [...]

Zarządzenie nr 253/20

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 5 sierpnia 2020w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użycia ZARZADZENIE NR 253_20.odt (28kB) [...]

Zarządzenie nr 249/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 7 czerwca 2019w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Zarządzenie nr 249 19.pdf (207kB) [...]

Zarządzenie nr 193/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 17 kwietnia 2019w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia ZARZADZENIE NR 193_19.pdf (81kB) [...]

Zarządzenie nr 192/19

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 17 kwietnia 2019w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia ZARZADZENIE NR 192_19.pdf (81kB) [...]

metryczka