Wykaz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 112/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwala.112.XIII.19.2019-12-30.pdf (101kB) pdf

głosowanie imienne

glosowanie imienne uchwały nr 112_XIII_19.pdf (219kB) pdf

publikacja
publikacja
Uchwała nr 192/XXV/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowegłosowanie uchwały


Uchwała nr 121/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
głosowanie imienne

Uchwała nr 122/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
głosowanie imienne

Uchwała nr 123/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnościgłosowanie imienne

Uchwała nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Rudagłosowanie imienne

publikacjaUchwała nr 125/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Nowa Rudagłosowanie imienne

publikacja

metryczka


Wytworzył: Marzena Borkowska (17 stycznia 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (17 stycznia 2020, 08:00:35)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (14 października 2021, 12:13:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 827