Wykaz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 112/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwala.112.XIII.19.2019-12-30.pdf (101kB) pdf

głosowanie imienne

glosowanie imienne uchwały nr 112_XIII_19.pdf (219kB) pdf

publikacjaUchwała nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Rudagłosowanie imienne

publikacja


UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE

Uchwała nr 140/XVI/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda
Uchwała nr 148/XVII/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda

publikacja

Uchwała nr 198/XXVI/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda

publikacja

Uchwała nr 282/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwala.282.XL.21.2021-12-29.pdf (249kB) pdf
UCHWAŁY OBOWIĄZUJĄCE


Uchwała nr 355/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne


Uchwala.355.LII.22.2022-11-23.pdf (295kB) pdf


glosowanie imienne uchwaly 355.LII.22.pdf (47kB) pdf
glosowanie imienne uchwaly 355.LII.22.doc (87kB) html

publikacja


Uchwała nr 363/LIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr 355/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Uchwala.363.LIII.22.2022-12-01.pdf (172kB) pdfpublikacja

Uchwała nr 284/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwala.284.XL.21.2021-12-29.pdf (268kB) pdf

publikacja


Uchwała nr 269/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała.269.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (1288kB) pdf


publikacja

Uchwała nr 267/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała.267.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (214kB) pdf


publikacja


Uchwała nr 449/LXIV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwala.449.LXIV.23.2023-09-27.pdf (550kB) pdf

głosowanie imienne


Uchwała nr 455/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 284/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwala.455.LXV.23.2023-10-25.pdf (224kB) pdf

głosowanie imienne


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
5929 z dnia 2023-11-06

Uchwała nr 456/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023 r.zmieniająca Uchwałę nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwala.456.LXV.23.2023-10-25.pdf (279kB) pdf

głosowanie imienne

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
5930 z dnia 2023-11-06metryczka


Wytworzył: Marzena Borkowska (17 stycznia 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (17 stycznia 2020, 08:00:35)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (1 grudnia 2023, 10:06:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1846