Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda,

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Antosik, Marek Bidziński, Mirosław Dziedzic, Paweł Gargol, Marcin Jaliński, Kazimierz Łaba, Wacław Łukasiewicz, Janusz Maślanka, Kamil Sawicki, Bożena Sołek-Muzyka, Magdalena Tomkiewicz, Zbigniew Wacławik, Stanisław Wasłowicz

NIEOBECNI (2)
Mariusz Bywalec, Janusz Ferenc


Głosowanie zakończono w dniu: 11 grudnia 2020, o godz. 10:46

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-12-14 14:03:35