Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 813)

Strona główna
rejestr zmian informacji

usunięcie - Zawiadomienie Wójta Gminy Nowa Ruda nr OŚ.4123.5.2024.MCh z dnia 10.05.2024 r
Data: 2024-05-27 13:05:47
Autor: Aneta Witkowska
dodanie obwieszczenia
Data: 2024-05-27 09:55:36
Autor: Aneta Witkowska
dodanie zawiadomień PGWWP VN.ZUZ.4210.91.2024.AS VN.ZUZ.4211.12.2024.KK
Data: 2024-05-24 09:33:25
Autor: Aneta Witkowska
Usunięcie informacji o zgłoszeniach OKW oraz losowaniu
Data: 2024-05-17 07:49:25
Autor: Aneta Witkowska
popraw błędu
Data: 2024-05-13 12:13:09
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji o dodatkowych zgłoszeniach do OKW
Data: 2024-05-13 11:55:13
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji - zmian siedziby OKW nr 4
Data: 2024-05-13 11:36:06
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie inf. o przyjmowaniu zgłoszeń do OKW
Data: 2024-05-11 18:32:13
Autor: Aneta Witkowska
dodanie Zawiadomienie Wójta Gminy Nowa Ruda nr OŚ.4123.5.2024.MCh z dnia 10.05.2024 r. o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda
Data: 2024-05-10 12:28:55
Autor: Aneta Witkowska
dodanie dokumentów - otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do edukacji
Data: 2024-05-10 12:18:58
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji o przyjmowaniu zgłoszeń
Data: 2024-05-06 12:36:24
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji
Data: 2024-05-02 09:31:47
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji o dowozie wyborców
Data: 2024-04-22 10:46:26
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji o przewozie
Data: 2024-04-19 08:04:40
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie omyłkowo zamieszczonego zawiadomienia
Data: 2024-04-18 15:21:46
Autor: Aneta Witkowska
Dodanie informacji zawiadomienia Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.4123.4.2024.MCh z dnia 16.04.2024 r. o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda
Data: 2024-04-18 12:49:55
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji GKW
Data: 2024-04-16 15:40:23
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji - WODY POLSKIE WR.ZUZ.4210.293.2023.AK z dnia 26.03.2024 r VN.ZUZ.4210.55.2024.KK z dnia 27.03.2024 r. znak VN.ZUZ.4210.56.2024.KK z dnia 27.03.2024 r.
Data: 2024-04-15 11:19:24
Autor: Aneta Witkowska
Dodanie zawiadomienia
Data: 2024-04-10 14:13:16
Autor: Mateusz Hryckiewicz
usunięcie informacji - wybory samorządowe
Data: 2024-04-08 14:09:13
Autor: Aneta Witkowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 813)

powrót do informacji »