Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań

,,Określenie wartości nieruchomości gruntowych oraz drzewostanu w roku 2020 dla Gminy Nowa Ruda" oraz ,,Określenie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w roku 2020 dla Gminy Nowa Ruda" [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tankowanie paliw z dystrybutora: etyliny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego ON do samochodów specjalnych pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w roku kalendarzowym 2020 [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty - OSS.271.20.2019

 na zadanie pn.:Dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Nowa Ruda do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz sprzedaż biletów w celu korzystania z usług przewozu - powtórzony [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ,,Aktywna Tablica"

„Zakup i dostawa 3 kompletów pomocy dydaktycznych TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - NADZÓR INWESTORSKI - IZP.032.13.2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych na zadaniu pn.: „Rozbudowa obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora wraz z niezbędną [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty - ITOŚ.271.2.6.2019

  Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1, km 0+000 - 0+900, Świerki dz. 900, 707, km 0+000 - 0+310, Świerki dz. 356, 338, 305 i 308, km 0+000 - 0+750,  mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi Świerki - Bartnica dz. [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty - OSOOC.271.2.2019

 „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i teleinformatycznych polegających na dostosowaniu budynku po byłym Sądzie przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda” [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OSOOC.271.27.2018

„Tankowanie paliw z dystrybutora: etyliny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego ON do samochodów specjalnych pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w roku kalendarzowym 20 [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:„Dostawa 20 kompletów ubrań strażackich, specjalnych wraz z hełmami, okularami i butami gumowymi na wyposażenie strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania pn. "Dobudowa sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie"

"Dobudowa sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie planowanego do realizacji w ramach zadań : „Dobudowa sali gimnastycznej do [...]

metryczka