Zamówienia publiczne od 30 000 do 207 000 euro - dostawy lub usługi

Zamówienia publiczne od 30 000 do 207 000 euro - dostawy lub usługi

„Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2016/2017" - powtórzone 2 części

UWAGA: ZAŁĄCZNIK NR 5 PRZESYŁAMY W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KWOTY, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE [...]

Zamówienia publiczne od 30 000 do 207 000 euro - dostawy lub usługi.

Zamówienia publiczne od 30 000 do 207 000 euro - dostawy lub usługi. [...]

metryczka