Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej na agresywną

I. Zezwolenie wydaje organ gminy właściwy ze względu na planowane
miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawane na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r  Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
Powyższy przepis dotyczy psów czystej rasy (tj. posiadających rodowód).
W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras pasów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77 poz. 687) uznano za ogresywne następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier,
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3) buldog amerykański,
4) dog argentyński,
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6) tosa inu,
7) rottweiler,
8) akbash dog,
9) anatolian karabash,
10) moskiewski stróżójący,
11) owczarek kaukaski.

II. Wymagane dokumenty
 
wniosek.pdf (50kB) pdf o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 

III. Opłaty
1) za zezwolenie 82,00 zł. 

IV. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu ul. Niepodległości 2, pok 8 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek,  - od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 - 14.30

V. Termin i sposób załatwienia sprawy
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Nowa Ruda. Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

VI. Referat odpowiedzialny – Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.:
Urzędu Gminy Nowa Ruda ul Niepodległości 4 pok 6
Paweł Mazurkiewicz
(74) 872 0941

VII. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.      

IX Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.z 2003 r Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w  sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77 poz. 687)

metryczka


Wytworzył: Janusz Król (20 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (20 lipca 2016, 08:31:57)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (1 lipca 2020, 12:44:26)
Zmieniono: dodanie nowego adresu urzędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7128