Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Nowej Rudzie

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urząd Gminy w Nowej Rudzie, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.
W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy w Nowej Rudzie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) lub domyślną na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP oraz potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.
Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Identyfikator URI konta Urzędu Gminy w Nowej Rudzie na ePUAP to: link

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawcza Urzędu Gminy Nowa Ruda (ESP): /s2c7k7u7id/SkrytkaESP

2. Poczta elektroniczna
Adres poczty elektronicznej, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne:
 
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
 
Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia dokumentu elektronicznego.  
 
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), o których mowa w art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) złożone za pomocą poczty elektronicznej oraz w przypadku, gdy w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny lub w centralnym lub lokalnym repozytorium został określony wzór pisma przeznaczony do załatwienia danej sprawy - inny niż ogólny, to przesyłki złożone w ten sposób uważa się za wniesione nieskutecznie.
Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.
 
3. Dostarczenie dokumentów osobiście w godzinach pracy urzędu do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2  lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca w budynku przy ul. Niepodległości 4 .

Rodzaj informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:
 
1) pamięć przenośna USB 1.1/2.0/3.0,
 
2) płyta CD lub DVD,
 
Dokumenty elektroniczne doręczane osobiście są przyjmowane wraz z nośnikiem, na którym zostały zapisane przez nadawcę.

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska, Piotr Brzóska (7 grudnia 2023)
Opublikował: Aneta Witkowska (7 grudnia 2023, 12:15:14)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (19 grudnia 2023, 13:54:36)
Zmieniono: poprawa linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1909