INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - wyznaczenie terminu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Gminie Nowa Ruda

Nowa Ruda gmina - informacja dodatkowych zgłoszeniach-2.pdf (62kB) pdf

W związku podjęciem decyzji o zamknięciu dla interesantów i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, Wójt Gminy Nowa Ruda zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku o numerze ZPOW-571-32/20 informuje :


  1. dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 16 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).


Tym samym proszę o przesyłanie w/w zgłoszeń członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Nowa Ruda na skrzynkę e-mailową Pełnomocnika ds. wyborów w Gminie Nowa Ruda – awitkowska@gmina.nowaruda.pl, nr telefonu do kontaktu 666148389.

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (14 kwietnia 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (14 kwietnia 2020, 13:29:05)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (14 kwietnia 2020, 13:35:06)
Zmieniono: Uszczegółowienie tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 725