Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla części nr 2 i 3

Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 0-0+600; Sokolec dz. 187/3, 187/1, 188, 214 km 0-0+474; Świerki koło kościoła km 0-1+133 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w Świerkach [intensywne opady deszczu i powódź 2009 [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

,,Dobudowa sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie" planowanego do realizacji w ramach zadań ; ,, Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu [...]

metryczka