Informacja na temat nowych zasad segregacji odpadów i nowej stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 r. - przeniesiona ze strony głównej

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że od 1 stycznia 2020 roku istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych.

Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda nr 123/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, zbadana w ramach nadzoru przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ustaliła stawkę za odbiór odpadów w wysokości 32 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość obowiązującą od dnia 1 lutego 2020 roku.

Jednocześnie ustalono nowy termin wnoszenia opłaty : do 20-go dnia miesiąca, za który obowiązuje opłata.

Wprowadzono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi dotyczące kompostowania bioodpadów. W tym przypadku właściciel musi zadeklarować chęć skorzystania ze zwolnienia poprzez złożenie stosownej zmiany deklaracji.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 74 8720930


metryczka


Wytworzył: Marzena Borkowska (1 czerwca 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 czerwca 2020, 09:36:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854