Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Z TERENU GMINY NOWA RUDA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 

Wójt Gminy Nowa Ruda na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) informuje, że miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Ruda niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych odpadów z/s w Ścinawce Dolnej 86, 57 – 410 Ścinawka Średnia.

metryczka


Wytworzył: Janusz Król (4 sierpnia 2017)
Opublikował: Aneta Witkowska (4 sierpnia 2017, 07:51:45)

Ostatnia zmiana: Mateusz Hryckiewicz (5 czerwca 2023, 11:57:14)
Zmieniono: Aktualizacja treści informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1014