Informacja o punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH


Wójt Gminy Nowa Ruda na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) informuje, iż podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) jest firma ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5, 54 – 517 Wrocław.
 Miejscem zbierania ww. odpadów jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 45C,  57 – 400 Nowa Ruda.

metryczka


Wytworzył: Janusz Król (19 maja 2017)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 maja 2017, 11:33:36)

Ostatnia zmiana: Mateusz Hryckiewicz (5 czerwca 2023, 12:00:36)
Zmieniono: Aktualizacji informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1170