Zarządzenie nr 139/23Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 22 marca 2023w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Zarządzenie nr 139/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 22 marca 2023


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Zarzadzenie nr 139_23.pdf (8192kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Brzóska
Opublikował: Aneta Witkowska (31 marca 2023, 12:14:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256