Uchwała nr 355/LII/22Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 23 listopada 2022w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalnew treści uchwały

Uchwała nr 355/LII/22
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 23 listopada 2022


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

w treści uchwały


Uchwala.355.LII.22.2022-11-23.pdf (295kB) pdf

głosowanie imienne
glosowanie imienne uchwaly 355.LII.22.pdf (47kB) pdf
glosowanie imienne uchwaly 355.LII.22.doc (87kB) html

publikacja
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
5754 z dnia 2022-11-28

metryczka


Opublikował: Aneta Witkowska (2 grudnia 2022, 13:52:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118