Nieruchomości

Nieruchomości

Nadawanie numerów porządkowych

1. Wymagane dokumenty :- - załącznik do wniosku: mapa z naniesionym budynkiem po pomiarze powykonawczym (dot. obiektów nowo wybudowanych).2. Referat odpowiedzialny – Referat Gospodarowania Mieniem KomunalnymPodinsp. ds. Gospodarowania Mieniem [...]

Zatwierdzanie projektów podziałów nieruchomości

1. Wymagane dokumenty :- Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.- Wypis z katastru nieruchomości [...]

metryczka