Informacje, przepisy ogólne dotyczące wyborów, referendów

Informacje, przepisy ogólne dotyczące wyborów, referendów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 9 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZARZĄDZENIA NR 61 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, RADNYCH RAD POWIATÓW [...]

metryczka