Stanowiska Rady Gminy

Stanowiska Rady Gminy

Uchwała nr 390/LVI/23 Rady Gminy Nowa Ruda

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Nowa Ruda w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowa Ruda darowizny nieruchomości Uchwala.390.LVI.23.2023-02-22.pdf (269kB) głosowanie [...]

UCHWAŁA NR 176/XXI/20 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Nowa Ruda w sprawie nieruchomościstanowiących własność Gminy Nowa Ruda przekazanych do bezpłatnegoużywania Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu [...]

metryczka