Spisy powszechne

Spisy powszechne

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważnydla nas wszystkich?Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania [...]

Powszechny spis rolny 2020

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. [...]

metryczka