Pracownicy Urzędu

Budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 1 i 4

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
(74) 872 0900
pok. nr 9


Sekretarz Gminy
Maria Wojcińska
(74) 872 0910
pok. nr 7

 
  

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (OSOOC)

Kierownik Referatu
Sylwia Maciejczyk
(74) 872 0912
pokój nr 6   
Główny specjalista ds. kadr
 Agnieszka Polak
 (74) 872 0908
  pok. nr 16
 
    
 
 Główny specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych
 Aneta Witkowska
 (74) 872 0906
 pok. nr 3

    
Główny specjalista ds. informatycznych
 Piotr Brzóska

 Główny specjalista ds. Zarządzania
 Kryzysowego
 Mateusz Hryckiewicz
 
(74) 872 0924
  pok. nr 3
 

Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
Kornelia Garbowska
(74) 872 0906
 pok. nr 3 Główny specjalista ds. wojskowych  
 i dowodów osobistych
 Elżbieta Tyszka
 (74) 872 0919
 pok. nr 1

    
 Główny specjalista ds. ewidencji
 ludności i dowodów osobistych
 Anna Juszczak
 (74) 872 0919
 pok. nr 1
 

    
Inspektor ds. rady gminy
 Iwona Stańczyk
 (74) 872 0905
 pok. nr 11


Informatyk
Paweł Urbanowicz


    
Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa

Kierownik Referatu
Krzysztof Niebora

(74) 872 0945
pok. nr 14


Główny specjalista ds.  gospodarki mieszkaniowej
Dawid Fecko
(74) 872 0917
 pok. nr 13

    
Podinspektor ds. budownictwa ogólnego
Dawid Gruda
(74) 872 0916
pok. nr 2


Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
Kamila Złotnik
(74) 872 0926
pok. nr 13Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Kierownik Referatu
Renata Krazińska
(74) 872 0918
 pok. nr 15

    
 Inspektor ds.
 gospodarowania  mieniem komunalnym
 Dagmara Karczyńska
 
(74) 872 0914
 pok. nr 15

     
Inspektor ds.     
gospodarowania mieniem  komunalnym
Natalia Pawłowska
(74) 872 0903
 pok. nr 15

    
Główny specjalista ds. gospodarowania mieniem komunalnym
Anna Kochniarczyk   
(74) 872 0915
pok. nr 2


Główny specjalista ds. gospodarowania mieniem komunalnym
Dorota Król
(74) 872 0915
pok. nr 2Referat Oświaty i Spraw Społecznych (OSS)

 Kierownik Referatu
Izabela Słowek - Chorób
(74) 872 0911
 pok. nr 5


Zastępca Kierownika
 Danuta Radzik-Dyl
 (74) 872 0923
 pok. nr  5

    
Główny specjalista ds. społecznych
Marta Kołodziej
(74) 872 0933
pok. nr  5
     Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)

Skarbnik Gminy
Urszula Brzóska
(74) 872 0932
 pok. nr 14

   
 Zastępca Skarbnika Gminy
 Gabriela Koleśnik
 
(74) 872 0934
 pok. nr 13


    
 Główny specjalista ds. płac
 Agnieszka Burek
 
(74) 872 0936
 pok. nr 12

    
Główny specjalista ds. płac i księgowości oświatowej
Bożena Szymczak
 (74) 872 0938
 pok. nr 11

    
Główny księgowy
 Stanisława Bachleda  - Kuzak
 
(74) 872 0943
 pok. nr 13

    
Główny specjalista ds. księgowości oświatowej
 Jolanta Gracz
 (74) 872 0939
 pok. nr 11


    
 Inspektor ds. księgowości podatkowej
 Krystyna Połetek
 
(74) 872 0937 
 pok. nr 4

    
Kasa 
Stanisława Paździorko

Podinspektor ds.  księgowości budżetowej
(74) 872 0920
pok. nr 1

    
Inspektor ds. płac
Lilianna Lorenc
(74) 872 0942
 pok. nr 12

Główny specjalista ds. podatków i opłat
 Barbara Michalak
 (74) 872 0922
 pok. nr 4

    
Główny specjalista  ds. wymiaru  podatków
Patrycja  Jarecka - Ciupa
(74) 872 0921
 pok. nr 4

    
Główny specjalista ds. księgowości budżetowej
 Danuta Bolisęga  
(74) 872 0913
 pok. nr 15


Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej
Marzena Borkowska
(74) 872 0930
 pok.nr 9
    
 
 Inspektor ds. księgowości budżetowej
 Anna Glanc   
(74) 872 0930
 pok. nr 9

    
 Główny specjalista ds. dochodów budżetu
 Jadwiga Burczyk- Drożdżowska
 (74) 872 0913
 pok. nr 15

     
Inspektor ds. dochodów budżetu
 Agnieszka Szadkowska
(74) 872 0931


Podispektor ds. księgowości budżetowej
Anna Bielecka
(74) 872 0936
pok. nr 12 Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Referatu
Paweł Szafran
pok. nr 4
(74) 872 0907


Zastępca Kierownika
Dominika Marczak
(74) 872 0946
pok. nr 5


 Główny specjalista ds.  
 planowania i zagospodarowania   przestrzennego
Paweł Jakubiak
(74) 872 0928
pok. nr 1

   

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
Eliza Pawlak
(74) 872 0928
pok. nr 1


Inspektor ds. funduszy europejskich
Renata Herter
(74) 872 0925
pok. nr 5


Inspektor ds. funduszy europejskich
Izabela Zadrożna
(74) 872 0925
pok. nr 5    
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

 Kierownik Referatu
Tomasz Zieliński
(74) 872 0940
 pok. nr 7

    
    
Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej
Paweł Rogóż      
(74) 872 0929           
 pok. nr 6

     
Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej
Radosław Gorczycki
(74) 872 0904
pok. nr 6


 Samodzielne stanowiska
Główny specjalista ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami
 Barbara Adamska
 (74) 872 0927
 pok. nr 1

w zastępstwie za Panią Barbarę Adamską -
Diana Lisowska - Panek - podis. ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami Samodzielne Stanowisko ds. leśnictwa, Ochrony Przyrody i Utrzymania Czystości.
Paweł Mazurkiewicz
(74) 872 0904
 pok. nr 7 metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (13 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (13 lipca 2016, 14:30:29)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (19 lutego 2020, 10:53:57)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22191