BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły do zatwierdzenia przez Radę Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Wzór oświadczenia majątkowego

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Kto Online
  Aktualnie jest 24 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj  Biuletyn Informacji Publicznej

  Wybory Prezydenckie

  _______________________________________________________________________________

  Wybory sołtysów

  _______________________________________________________________________________

  I N F O R M A C J A

  Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że od dnia 30 marca 2015r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy. Od tego dnia Urząd będzie czynny:
  - poniedziałek -  od godz. 8.00- 17.00,
  - wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 – 15.30
  - piątek – od godz. 7.30 – 14.30

  Zmienia się również dzień przyjmowania przez Panią Wójt interesantów. Począwszy od dnia 1 kwietnia interesanci będą mogli rozmawiać w ważnych sprawach z Panią Wójt w każdy poniedziałek w godzinach 8.30 – 13.00 i od 14.00 – 17.00

  _______________________________________________________________________________

  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda

  ________________________________________________________________________________

  ZAWIADOMIENIE
  o zamiarze likwidacji filii  Biblioteki Publicznej
  Gminy Nowa Ruda  Nr 5  w  Woliborzu

  _________________________________________________________________________________

  STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ZIEMI KŁODZKIEJ

  __________________________________________________________________________________

  Informacja dla osób niesłyszących

  _______________________________________________________________________________________

   Gminy Partnerskie

                   

   

  URZĄD GMINY NOWA RUDA  

  ul. Niepodległości 1
  57-400 Nowa Ruda

  tel: (+48-74) 872 2263
  tel: (+48-74) 872 0900
  fax: (+48-74) 872 5083
  e-mail sekretariat@gmina.nowaruda.pl
   

  Urząd Gminy Nowa Ruda                                Gmina Nowa Ruda

        NIP:  885-10-02-747                                   NIP:  885-15-34-651
          REGON:   000536580                                REGON:   890718142
   
              KONTO:   Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  
            73 9536 0001 3001 0006 7351 0001.

  _________________________________________________________________________________________

  Komendant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda
  przyjmuje mieszkańców od poniedziałku do piątku 
  w godzinach  od 12.00 do 14.00  Wszelkie sprawy niecierpiące zwłoki proszę zgłaszać codziennie
  od godz. 7.30 do godz.  22.00:  

  tel.
  74 872 0926
  tel. 504 225 330
  tel. 504 225 101
  tel. 506 155 496 


  INFORMACJA

 • Samorządowy Informator SMS


 • Podsumowanie Konsultacji Społecznych
  Administracja "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

  (Czytaj więcej... | 1585 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 17-03-2015 o godz. 14:16:11


  zawiadomienie-obwieszcenie
  Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  (Czytaj więcej... | 265 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 16-03-2015 o godz. 15:18:35


  Wynik konkursu
  Administracja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

  (Czytaj więcej... | 295 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 10-03-2015 o godz. 14:28:28


  Informacja o dotacjach udzielonych w roku 2015- sport
  Administracja Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że w roku 2015 zostały udzielone dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowa Ruda.

  (Czytaj więcej... | 1613 bajtów więcej | Wynik: 1)

  Zamieścił redaktor dnia 09-03-2015 o godz. 09:45:20


  Konkurs
  Administracja Konkurs - XI Edycja Powiatowego Konkursu "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych" w ramach programu "Odnowa wsi powiatu kłodzkiego".

  (Czytaj więcej... | 944 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 05-03-2015 o godz. 09:18:09


  Konsultacje
  Administracja „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko 

  (Czytaj więcej... | 1943 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 23-02-2015 o godz. 11:57:03


  Informacja
  Administracja Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku

  - informacja
  - wniosek

  (Czytaj więcej... | Wynik: 5)

  Zamieścił redaktor dnia 27-01-2015 o godz. 09:41:06


  Konsultacje
  Administracja - Zarządzenie nr 24/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda.

  załącznik 1
  załącznik 2

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 21-01-2015 o godz. 13:02:43


  Wykazy osób
  Administracja - prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2013r.

  - prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.

  - fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2013r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 15-05-2014 o godz. 11:22:28


  BIP Nowa Ruda
 • Redaktor
 • Rejestr zmian
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Informacje nieudostępnione w BIP

 • Zamówienia publiczne
 • Aktualne zamówienia publiczne
 • Zakończone zamówienia publiczne
 • Mikroprojekty

 • Rejestry i ewidencje
 • Rejestry i ewidencje

 • Współpraca i kontakty
 • Porozumienia
 • Deklaracje i listy intencyjne
 • Góry Sowie
 • Partnerstwo Sowiogórskie
 • LEADER+ • Gospodarka
 • Mienie Gminy
 • Budżet Gminy
 • Kredyty i pożyczki
 • Przetargi - Mienie Komunalne
 • INFORMACJE WÓJTA
 • Oferta inwestycyjna
 • INTERREG IIIa
 • REALIZOWANE PROJEKTY

 • Plany i strategie
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy
 • Ochrona środowiska
 • Strategia rozwoju
 • Plany Odnowy Miejscowości

 • Projekty
 • Realizacja projektu NR 45/MOF/2/2013

 • Oświadczenia majątkowe
 • Oświadczenia majątkowe

 • Inne dane udostępniane publicznie
 • Kontrole Urzędu Gminy

 • Spółki gminy
 • Spółki Gminy

 • Wydarzenia w Gminie
 • Wydarzenia w Gminie
 • Wizyty ważnych gości

 • Informacje o wolnych stanowiskach pracy - Urząd Gminy
 • Regulamin o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu
 • Informacja o wynikach naboru
 • Kwestionariusz osobowy

 • Informacje o wolnych stanowiskach pracy - oświata, CKGNR
 • Regulamin o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu
 • Informacja o wynikach naboru
 • Kwestionariusz osobowy

 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki organizacyjne

 • Jednostki pomocnicze
 • Sołectwa

 • Przydatne linki
 • Baza firm - Nowa Ruda
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

 •  · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Zalecana rozdzielczość ekranu 800x600 pixeli. Kodowanie polskich znaków ISO-8859-2
  Witrynę wykonano na podstawie systemu bazodanowego PHPNuke. PHPNuke jest oprogramowaniem na licencji GNU/GPL
  Utrzymanie i obsługa techniczna na serwerach głównym i zapasowym firma NetGate.