BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Kto Online
  Aktualnie jest 28 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj  Biuletyn Informacji Publicznej

  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 październik 2015r.

  _____________________________________________________________________________

  Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że w dniach od 18 września do 9 października 2015 r. trwają konsultacje z mieszkańcami Gminy Nowa Ruda, których przedmiotem jest rozwiązanie Straży Gminnej  Gminy Nowa Ruda.

  _____________________________________________________________________________


  ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY-OTRZYMASZ KUBEK PROMOCYJNY
  __________________________________________________________________________ Informujemy, że w ramach Projektu "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych
  przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"
  realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
  2007-2013. Priorytet V Dobre zarządzanie. Działanie 5.2  Wzmocnienie
  potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja
  zarządzania w administracji samorządowej  istnieje możliwość potwierdzania
  Profili Zaufanych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji
  Publicznej ePUAP w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4 - Punkt
  Obsługi Interesantów.
  Osoby potwierdzające profil otrzymają kubek promocyjny

  _________________________________________________________________________

  Referendum Ogólnokrajowe zarządzone
  na dzień 6 września 2015 roku

  _________________________________________________________________________

  I N F O R M A C J A

  Urząd Gminy Nowa Ruda jest czynny:
  - poniedziałek -  od godz. 8.00- 17.00,
  - wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 – 15.30
  - piątek – od godz. 7.30 – 14.30

  Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8.30 – 13.00 i od 14.00 – 17.00
  Przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 17:00

  _______________________________________________________________________________

  STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ZIEMI KŁODZKIEJ

  __________________________________________________________________________________

  Informacja dla osób niesłyszących

  _______________________________________________________________________________________

   Gminy Partnerskie

                   

   

  URZĄD GMINY NOWA RUDA  

  ul. Niepodległości 1
  57-400 Nowa Ruda

  tel: (+48-74) 872 2263
  tel: (+48-74) 872 0900
  fax: (+48-74) 872 5083
  e-mail sekretariat@gmina.nowaruda.pl
   

  Urząd Gminy Nowa Ruda                                Gmina Nowa Ruda

        NIP:  885-10-02-747                                   NIP:  885-15-34-651
          REGON:   000536580                                REGON:   890718142
   
              KONTO:   Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  
            73 9536 0001 3001 0006 7351 0001.

  _________________________________________________________________________________________

  Komendant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda
  przyjmuje mieszkańców od poniedziałku do piątku 
  w godzinach  od 12.00 do 14.00  Wszelkie sprawy niecierpiące zwłoki proszę zgłaszać codziennie
  od godz. 7.30 do godz.  22.00:  

  tel.
  74 872 0926
  tel. 504 225 330
  tel. 504 225 101
   

  ___________________________________________________

  PORADY PRAWNE
  Administracja W Urzędzie Gminy Nowa Ruda od 5 października 2015r.,  mieszkańcom Gminy Nowa Ruda udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna

  (Czytaj więcej... | 3273 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 02-10-2015 o godz. 14:08:15


  OGŁOSZENIE
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda

  (Czytaj więcej... | 342 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 30-09-2015 o godz. 12:21:44


  Nabór na Instruktora Tańca i Ruchu
  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie grup tanecznych w ramach "Dolnośląskich Stokrotek"

  (Czytaj więcej... | 267 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 28-09-2015 o godz. 16:10:07


  Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie
  Administracja będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzkiej podstrefy WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie

  (Czytaj więcej... | 735 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 25-09-2015 o godz. 10:57:59


  Obwieszczenie
  Administracja Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 18-08-2015 o godz. 12:25:21


  Obwieszczenie
  Administracja Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że ...

  (Czytaj więcej... | 502 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 17-08-2015 o godz. 13:59:24


  ''Książki naszych marzeń''
  Administracja Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że Gminie Nowa Ruda została przyznana dotacja w ramach Programu Rządowego " Książki naszych marzeń" w wysokości 4770,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych: Szkoły Podstawowej w Jugowie w kwocie 2170,00 zł, Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich w kwocie 1300,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Bożkowie w kwocie 1300,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 5962,50 zł, z czego wkład własny Gminy Nowa Ruda to 1192,50 zł.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 12-08-2015 o godz. 11:27:35


  Wyprawka szkolna 2015/2016
  Administracja - wyprawka
  - wniosek 1
  - wniosek 2

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 11-08-2015 o godz. 08:44:06


  Wstępne zapisy do Żłobka
  Administracja

  Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że 2 stycznia 2016 roku  zostanie otwarty Publiczny Żłobek w Ludwikowicach Kł., ul. Batorego 2, 57 -450 Ludwikowice Kł. Zainteresowani mieszkańcy Gminy Nowa Ruda proszeni są o złożenie wstępnych deklaracji zapisu dziecka do Publicznego Żłobka w Ludwikowicach Kł. (Deklaracja zapisu dziecka do żłobka).

  Prosimy o wypełnienie deklaracji. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do organizacji  i planowania pracy w Publicznym Żłobku w Ludwikowicach Kł..
  O terminie ostatecznego naboru dzieci do żłobka zostaną Państwo poinformowani odrębnie, listownie - w przypadku złożenia wstępnej deklaracji bądź poprzez publikację informacji na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda www.bip.gmina.nowaruda.pl  oraz  www.gmina.nowaruda.pl

  Nabór wstępnych deklaracji będzie trwał do 30 września 2015 roku. Należy je składać do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4, 57 -400 Nowa Ruda. Informacji udziela Referat Oświaty i Spraw Społecznych tel. 74 872 0911 lub 74 8720946.

  (Czytaj więcej... | 1351 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 11-08-2015 o godz. 08:00:44


  OBWIESZCZENIE
  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z  projektami

  (Czytaj więcej... | 268 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 21-07-2015 o godz. 11:06:22


  BIP Nowa Ruda
 • Redaktor
 • Rejestr zmian
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Informacje nieudostępnione w BIP

 • Zamówienia publiczne
 • Aktualne zamówienia publiczne
 • Zakończone zamówienia publiczne
 • Mikroprojekty

 • Rejestry i ewidencje
 • Rejestry i ewidencje

 • Współpraca i kontakty
 • Porozumienia
 • Deklaracje i listy intencyjne
 • Góry Sowie
 • Partnerstwo Sowiogórskie
 • LEADER+ • Gospodarka
 • Mienie Gminy
 • Budżet Gminy
 • Kredyty i pożyczki
 • Przetargi - Mienie Komunalne
 • INFORMACJE WÓJTA
 • Oferta inwestycyjna
 • INTERREG IIIa
 • REALIZOWANE PROJEKTY

 • Plany i strategie
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy
 • Ochrona środowiska
 • Strategia rozwoju
 • Plany Odnowy Miejscowości

 • Projekty
 • Realizacja projektu NR 45/MOF/2/2013

 • Oświadczenia majątkowe
 • Oświadczenia majątkowe

 • Inne dane udostępniane publicznie
 • Kontrole Urzędu Gminy

 • Spółki gminy
 • Spółki Gminy

 • Wydarzenia w Gminie
 • Wydarzenia w Gminie
 • Wizyty ważnych gości
 • Sport

 • Informacje o wolnych stanowiskach pracy - Urząd Gminy
 • Regulamin o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu
 • Informacja o wynikach naboru
 • Kwestionariusz osobowy

 • Informacje o wolnych stanowiskach pracy - oświata, CKGNR
 • Regulamin o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu
 • Informacja o wynikach naboru
 • Kwestionariusz osobowy

 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki organizacyjne

 • Jednostki pomocnicze
 • Sołectwa

 • Przydatne linki
 • Baza firm - Nowa Ruda
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

 •  · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Zalecana rozdzielczość ekranu 800x600 pixeli. Kodowanie polskich znaków ISO-8859-2
  Witrynę wykonano na podstawie systemu bazodanowego PHPNuke. PHPNuke jest oprogramowaniem na licencji GNU/GPL
  Utrzymanie i obsługa techniczna na serwerach głównym i zapasowym firma NetGate.