Zamówienia publiczne od 30 000 do 5 186 000 euro - roboty budowlane

Zamówienia publiczne od 30 000 do 5 186 000 euro - roboty budowlane

Świerki koło kościoła km 0-0+280 i 1+041-1+133 wraz z mostem w ciągu drogi 135/1; 829 w Świerkach etap I

,,Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 0-0+600; Sokolec dz 187/3; 187/1; 188, 214 km 0-0+474; Świerki koło kościoła km 0-0+280 i 1+041-1+133 wraz z mostem w ciągu drogi 135/1; 829 w Świerkach etap I nawalne opady deszczu i powódź [...]

„Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda oraz siłowni zewnętrznej”

UWAGA ZAŁĄCZNIK NR 5 SKŁADA SIĘ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KWOTY. [...]

Nawalne opady deszczu i powódź 2009 intensywne opady deszczu 2011; intensywne opady deszczu 2016

Przebudowa drogi Bieganów 13 ,8, 48, 58, 493, 492 km 0-1+884; Sokolec dz 192 km 0-0+220; Bartnica dz 269/2 km 0-0+51115; Bożków do posesji 104, 105 km 0-0+115; Czerwieńczyce kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz mostu w Ludwikowicach w [...]

"Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011r.]

UWAGA: ZAŁĄCZNIK NR 5 PRZESYŁAMY W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KWOTY, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA UWAGA ZAŁĄCZNIKI NR [...]

"Dobudowa sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie"

"Dobudowa sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie planowanego do realizacji w ramach zadań : „Dobudowa sali gimnastycznej do [...]

Dobudowa sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

"Dobudowa sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie planowanego do realizacji w ramach zadań : „Dobudowa sali gimnastycznej do [...]

Zamówienia publiczne od 30 000 do 5 186 000 euro - roboty budowlane.

Zamówienia publiczne od 30 000 do 5 186 000 euro - roboty budowlane. [...]

metryczka