Zamówienia publiczne powyżej 207 000 euro - dostawy lub usługi

Zamówienia publiczne powyżej 207 000 euro - dostawy lub usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Ruda” - nr postępowania ITOŚ.271.2.10.2020

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Ruda”  Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi [...]

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Ruda”

Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajuje sie na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym [...]

Zamówienia publiczne poniżej 207 000 euro - dostawy lub usługi.

Zamówienia publiczne powyżej 207 000 euro - dostawy lub usługi. [...]

metryczka