Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Informacja o postępowaniu zamieszczona ponownie w związku z jej błędnym usunięciem Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: ,,Zakup sprzętu komputerowego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"

Odpowiedź na zadane pytanie do zaproszenia ofertowego Odpowiedź na zadane pytanie do zaproszenia Nr 1.doc.pdf (201kB) Modyfikacja zapytania ofertowe Modyfikacja zapytania ofertowego.pdf [...]

Gmina Nowa Ruda zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:,,Naprawa podpory wiaduktu drogowego Bartnica - Świerki nad linią kolejową" - powtórzone

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2 DTZR - wiadukt Bartnica.pdf (5229kB) Projekt techniczny do uzgodnień - wiadukt Bartnica.pdf (4476kB) Projekt wykonawczy - wiadukt Bartnica.pdf [...]

Gmina Nowa Ruda zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: ,,Naprawa podpory wiaduktu drogowego Bartnica - Świerki nad linią kolejową" - powtórzone

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2 DTZR - wiadukt Bartnica.pdf (5229kB) Projekt techniczny do uzgodnień - wiadukt Bartnica.pdf (4476kB) Projekt wykonawczy - wiadukt Bartnica.pdf [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: ,,Naprawa podpory wiaduktu drogowego Bartnica - Świerki nad linią kolejową" - powtórzone

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2 DTZR - wiadukt Bartnica.pdf (5229kB) Projekt techniczny do uzgodnień - wiadukt Bartnica.pdf (4476kB) Projekt wykonawczy - wiadukt Bartnica.pdf [...]

Zaproszenie do składania ofert

„Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego U14a (barier ochronnych) oraz U11b (bariero-poręcz) na drogach gminnych miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ( dz. nr 1162), Wolibórz (dz. nr 939), Bożków (dz. nr 472, [...]

metryczka