OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY NOWA RUDA w roku 2022

OGŁOSZENIE O WYNIKÓW KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE :

ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w 2022 r.

wyniki konkursu.pdf (138kB) pdf

wyniki konkursu.docx (10kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE : podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w roku 2022

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU.pdf (129kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU.docx (10kB) wordOGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE :Upowszechniania i ochrony praw konsumentów

wyniki konkursu.pdf (137kB) pdf

wyniki konkursu.docx (13kB) wordOGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE :

przeciwdziałania patologiom społecznym - „Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Bożków”

ogłoszenie o wyniku.pdf (138kB) pdf

ogłoszenie o wyniku.docx (13kB) word


OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE :

przeciwdziałania patologiom społecznym - „Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości  Czerwieńczyce”

ogłoszenie o wyniku.pdf (139kB) pdf

ogłoszenie o wyniku.docx (13kB) wordOGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY NOWA RUDA W ZAKRESIE :

przeciwdziałania patologiom społecznym- „Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów”

ogłoszenie o wyniku.pdf (138kB) pdf

ogłoszenie o wyniku.docx (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Radzik - Dyl (12 stycznia 2022)
Opublikował: Aneta Witkowska (12 stycznia 2022, 12:31:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580