Informacje z otwarcia ofert - postępowania do 2020 r.

Informacje z otwarcia ofert - postępowania do 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - OSS.271.20.2019

 Dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Nowa Ruda do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz sprzedaż biletów w celu korzystania z usług przewozu - powtórzony [...]

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. „Dostawa węgla, peletu, miału i ekogroszku do Przedszkoli, Sal wiejskich, Sal Sportowych i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda” - powt.

Uwaga:Gmina Miejska Nowa Ruda, zawiadamia, że w informacji z otwarcia ofert dla zadanie pn.: „Dostawa węgla, peletu, miału i ekogroszku do Przedszkoli, Sal wiejskich, Sal Sportowych i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda”, omyłkowo podano [...]

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzozowa położonej w Jugowie, działka nr 911

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzozowa położonej w Jugowie, działka nr 911 [...]

metryczka