Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 242/4 - obręb Sokolec"

Ogłoszenie.pdf (96kB) pdf

Prognoza Oddziaływania na Środowisko.pdf (1543kB) pdf

Projekt uchwały.pdf (954kB) pdf

Zalaczanik nr 1 do uchwały - rysunek planu.pdf (314kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Niebora (16 listopada 2023)
Opublikował: Aneta Witkowska (16 listopada 2023, 09:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404