Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda - Gminnego Komisarza Spisowego